Profilaktyka

KMP Poznań - Inauguracja projektu – ,,Bezpieczny w ruchu drogowym”.

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest zadaniem priorytetowym dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu angażują się w szereg działań prewencyjnych.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego podejmuje szereg działań o charakterze prewencyjnym. Jedną z kategorii są działania profilaktyczno – edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu znajomości przepisów oraz wypracowanie nawyków i umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg. Propagowanie idei korzystania z elementów odblaskowych, pasów bezpieczeństwa oraz urządzeń do przewozu dzieci. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

W dniu 20 listopada br. w Poznaniu na ul. Galla Anonima 13 w Przedszkolu ,,Pod Topolą” odbyła się inauguracja projektu pn. ,,Bezpieczny w ruchu drogowym”. Patronat nad wydarzeniem objął Komendant Miejski Policji w Poznaniu. Projekt składa się z 10 etapów podczas, których przedszkolaki uczyć się będą przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej, obowiązujących numerów alarmowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W inauguracji wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu kom. Przemysław Kusik, przedstawiciele Urzędu Miasta w Poznaniu, grono pedagogiczne przedszkola oraz rady rodziców.

A.Tomczyk/RL.

  • "Bezpieczny w ruchu drogowym"
    "Bezpieczny w ruchu drogowym"
Powrót na górę strony