Profilaktyka

Bezpieczna podróż autokarem

Zanim nastąpi wyjazd:

 • Przygotowując wyjazd autokarowy dzieci i młodzieży należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem pasażerów. Ważne jest aby autokar był w nienagannym stanie technicznym a firma oferująca swoje usługi cieszyła się jak najlepszą opinią.
 • Pamiętajmy, że pojazd bardzo wyeksploatowany, z dużym przebiegiem, nawet jeśli jest przygotowany do drogi, stwarza ryzyko awarii i komplikacji w czasie podróży.
 • Informacje świadczące o stanie technicznym pojazdu możemy uzyskać prosząc o okazanie badania technicznego.  
 • Jeśli nauczyciel lub rodzic na miejscu zbiórki ma podejrzenia dotyczące niesprawności autokaru, bądź zachowanie kierowcy wskazuje, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu, nie powinien zgadzać się na wyjazd. Należy wówczas zadzwonić na Policję, która zweryfikuje podejrzenia.
 • Stałe punkty kontroli autokarów w okresie wakacji letnich i ferii zimowych organizują w każdym mieście wojewódzkim inspektoraty transportu drogowego, często we  współpracy z Policją, o szczegóły można się dowiedzieć dzwoniąc do właściwej WITD.
 • Z dokonanej kontroli kierowca otrzymuje dokument pn. protokół pokontrolny, który powinien okazać organizatorowi.
 • Potrzebę sprawdzenia autokaru organizatorzy wyjazdu mogą również zgłosić z wyprzedzeniem Policji; przy czym, przy dużej liczbie zgłoszeń nie zawsze będzie możliwe przybycie patrolu na miejsce zbiórki.
 • W umowie wynajmu autokaru można zawrzeć klauzulę aby autokar przez wyjazdem był poddany badaniom technicznym na stacji kontroli pojazdów, na koszt organizatora wycieczki (aktualny koszt badania wynosi 199 zł).
 • Jeżeli przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę pojazdu i kierowcy to znak, że obawia się ujawnienia nieprawidłowości.
 • Środki ostrożności związane ze stanem technicznym autokaru muszą być zachowane niezależnie od długości trasy.

W podróży

 • Na autobusie przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, umieszcza się z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci.
 • Kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów. Zabrania mu się także oddalania od pojazdu gdy silnik jest włączony.
 • Postoje autobusu należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach.  Dzieci,  należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofanie.
 • Pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu.
 • Opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W sytuacji gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy itp.)  należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę.
 • Każdy autokar powinien być wyposażony w apteczkę.  

Zasady bezpieczeństwa w autokarze:

 • Zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów).
 • Jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte.
 • Kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informacje o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym.
 • W trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne rozpraszają uwagę kierującego.
 • Przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku).
 • Miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych.
 • Uczestnicy wyjazdu powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku – wybrane zagadnienia

Planując podróż, zwłaszcza dojazd na miejsce przeznaczenia, należy wziąć pod uwagę obowiązujący czas pracy kierowcy. 

Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:

 • norma – 9 godzin,
 • przedłużony – 10 godzin 2 razy w tygodniu.

Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:

 • w tygodniu – 56 godzin,
 • w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 90 godzin.

Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy – 4 godziny 30 minut.

Przerwa w prowadzeniu pojazdu, – co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut.

Dzienny okres odpoczynku – norma, co najmniej 11 nieprzerywanych godzin w każdym 24 godzinnym okresie.

 

 

Powrót na górę strony