Informator

STOP AGRESJI DROGOWEJ

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej. Można na nią przesyłać nagrane filmy obrazujące nieprawidłowe zachowania kierowców.


W ostatnim czasie coraz powszechniejszym zjawiskiem jest rejestrowanie przebiegu jazdy przez kierujących pojazdami. Często publikowane są w internecie filmy ukazujące nieprawidłowe zachowania kierowców na polskich drogach. W związku z tym Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną:

stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl

na którą można przesyłać materiały świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców poruszających się po drogach Wielkopolski, Poznania, powiatu poznańskiego.

 

Aby możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia w ruchu drogowym wraz z filmem należy przesyłać niezbędne informacje:


• data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),

• dane dotyczące pojazdu: nr rejestracyjny, marka,

• dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.


Przekazanie Policji informacji o popełnionym czynie zabronionym ma wartość zawiadomienia, dlatego policjanci będą weryfikować przekazane dane, a w razie potrzeby je uzupełniać.


Jeżeli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie WIELKOPOLSKI, POZNANIA, POWIATU POZNAŃSKIEGO POWIADOM NAS!

Powrót na górę strony