Informator

Punkty karne

PUNKTY KARNE

Uzyskiwanie zaświadczeń i ustnej informacji o wpisach do ewidencji

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012, poz. 488) osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub pisemne zaświadczenie o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

Aby taką informację uzyskać na terenie woj. wielkopolskiego należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do każdej jednostki organizacyjnej Policji woj. wielkopolskiego posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. Informacji ustnej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.


UWAGA !!!

W trakcie dokonywanej kontroli drogowej policjanci nie udzielają informacji o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców.

ZAŚWIADCZENIA O WPISACH DO EWIDENCJI

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012, poz. 488) osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub pisemne zaświadczenie o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. 

Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy:

Ustną informację (nieodpłatnie) można uzyskać po zgłoszeniu się osobiście i okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (Poznań, ul. Szylinga 2 – w dniach roboczych: w poniedziałek od 07:30 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30) lub w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. Informacji nie udziela się telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pisemne Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są: w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, która została określona w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Poznania: Nr. rachunku w PKO BP S.A. obowiązujący od 01.01.2015 (dot. opłaty skarbowej):  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Tytułem: wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji.

Wypełnione wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej, można przesyłać na pocztę elektroniczną naczelnik.wrd.poznan@po.policja.gov.pl

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zgodnie z art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity ze zm.) - wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku.

Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a także wydawanie sporządzonych zaświadczeń odbywa się w recepcji KMP w Poznaniu (w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30) Odbiór zaświadczenia przez osobę zainteresowaną następuje za okazaniem dowodu osobistego.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony