Komenda dla dzieci

Komenda dla dzieci

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na okres pandemii projekt został tymczasowo zawieszony. 

 

Projekt prewencyjny pod nazwą „Komenda dla Dzieci” adresowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 16 roku życia z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Realizacja projektu zakłada wizytę uczniów placówek oświatowych w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z policjantem zajmującym się zagadnieniami profilaktyki społecznej, który przeprowadzi prelekcję na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa z uwzględnieniem wieku uczniów.

Założenia projektu Komenda dla Dzieci:

 • wizyta uczniów w siedzibie Komendy będzie jedną z form nagrody dla dzieci
  i młodzieży szczególnie zaangażowanej w działalność szkoły/dzielnicy/rejonu, która zostanie wytypowana przez policjanta z jednostki podległej KMP w Poznaniu (komisariat zgodnie z właściwością miejscową).

 • „Komenda dla dzieci” to projekt, dzięki któremu uczniowie będą mogli bliżej przyjrzeć się służbie poznańskich policjantów oraz zobaczyć, jak wygląda praca mundurowych
  z uwzględnieniem wizyty w Wydziałach KMP w Poznaniu, tj.: Sztab Policji oraz Techniki Kryminalistycznej   
  ( w ramach możliwości służby).

 • terminy spotkań: każdy drugi wtorek miesiąca, dwie grup uczniów: pierwsza
  o godzinie: 9:00, druga o godzinie 10:30, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień;

 • maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 30 osób;

 • wizyta uczniów odbędzie się w zorganizowanych grupach wraz z opiekunami oraz policjantem – profilaktykiem z właściwego komisariatu, na terenie którego znajduje się wyznaczona placówka oświatowa;

 • za właściwą realizację projektu odpowiedzialny jest policjant dokonujący zgłoszenia grupy uczniów, który konsultuje termin wizyty z koordynatorem projektu z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;

 • wizyta uczniów w Komendzie odbędzie się z udziałem koordynatorem projektu.

Kontakt:

Koordynator projektu z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu:

 • sierż.szt. Adrian Umyszkiewicz – asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

 • Kontaktowe numery telefonów: tel. 47 77 156 20, 47 77 156 29.

Do kontaktu bezpośredniego:

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną z Komisariatów Policji miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

http://www.poznan.policja.gov.pl/w21/poznanska-policja/komisariaty-podlegle-km/dane-teleadresowe

 
Serdecznie zapraszamy.

 

Powrót na górę strony