Dzielnicowy bliżej nas

Program „Dzielnicowy Bliżej Nas”

Główną istotą programu jest zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Program stanowi istotne ogniwo Policji w zakresie komunikacji z obywatelami, kreowaniu wizerunku formacji oraz uspołecznianiu jej działań.

Celem programu jest otwarcie na problemy społeczności lokalnej, zbudowanie zaufania pomiędzy Policją a mieszkańcami, które jest niezbędne dla aktywacji społeczności lokalnej w wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Dzielnicowy - to wizytówka Policji oraz policjant pierwszego kontaktu, spędzający jak najwięcej ogólnego czasu służby w obchodzie swojego rejonu służbowego. Jest to policjant potrafiący nawiązywać i budować właściwe relacje z mieszkańcami, jest źródłem informacji o rejonie służbowym pod względem osobowym i terytorialnym. Głównymi zadaniami dzielnicowego są:

  • utrzymywanie bezpośredniego kontaktu ze społecznością lokalną,

  • rozpoznawanie, diagnoza oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów mieszkańców leżących w kompetencji Policji,

  • poznawanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących bezpieczeństwa,

  • wspólnie z obywatelami szukanie skutecznych sposobów rozwiązywania problemów lokalnych,

  • wspólnie z placówkami oświaty, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i społecznościami lokalnymi dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.

 

mł.asp. Elżbieta Kłosowska

Powrót na górę strony