Dzielnicowy bliżej nas

Mosina – Bezpieczny senior

23 września br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Mosinie wzięli udział w przygotowanym spotkaniu z seniorami propagując bezpieczeństwo w ramach wojewódzkiego programu prewencyjnego pm. „Bezpieczne życie seniorów”.

Funkcjonariuszka Zespołu Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń wraz z dzielnicowym Komisariatu Policji w Mosinie uczestniczyła na spotkaniu z seniorami, które zostało zorganizowane w Sali Działkowca w Mosinie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Radą Osiedla Czarnokurz.

Podczas spotkania seniorom zaprezentowano krótką prezentację Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na temat bezpieczeństwa seniorów, omawiając w szczególności sposoby oszustw osób starszych między innymi tak zwaną metodą „ na wnuczka”. Seniorom udzielono instruktażu o sposobach działania sprawców, informując za kogo najczęściej się podają i jak należy postępować przed otwarciem drzwi.

Jednakże przygotowane spotkanie było także okazją do zwrócenia osobom starszym uwagi na bezpieczeństwo osobiste i udzielenia rad, jak należy uniknąć zagrożeń w środkach komunikacji, podczas zakupów, na cmentarzu lub zatłoczonych miejscach.

Na zakończenie spotkania przekazano broszury informacyjne z radami prewencyjnymi dla utrwalenia przekazanych informacji, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa osób starszych.

I.Labrzycka

 

Powrót na górę strony