Dzielnicowy bliżej nas

Jeżyce -„Odpowiedzialny sprzedawca”

26 marca br. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce wraz z dzielnicowym I Rewiru przy wsparciu funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu przeprowadzili akcję edukacyjno - informacyjną pn. „Odpowiedzialny sprzedawca”.

Akcja pn. „Odpowiedzialny sprzedawca” została przeprowadzona przez funkcjonariuszy w dniu 26 marca br. na terenie poznańskich Jeżyc i była ukierunkowana na przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Działania skierowane były do właścicieli, kierowników oraz sprzedawców sklepów mających w swym asortymencie alkohol.

Funkcjonariusze podczas działań przypominali o prawach oraz obowiązkach sprzedawców wynikających z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Podkreślano w rozmowie, że w przypadku kupującego alkohol, którego wiek budzi wątpliwości sprzedawca powinien żądać okazania dowodu tożsamości od tej osoby w myśl Ustawy. Ponadto zapoznano pracowników sklepów z przepisami mówiącymi o odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej bądź nietrzeźwej.

P.Szkup/S.S.

Powrót na górę strony