Dzielnicowy bliżej nas

POZNAŃ – PODZIĘKOWANIA DLA POLICJANTÓW

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie, podczas którego insp. Maciej Nestoruk uroczyście podziękował podległym policjantom za zaangażowanie w działania profilaktyczne oraz codzienną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz powiatu poznańskiego.

7 marca br. w siedzibie poznańskiej Policji przy ul. Szylinga Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk, wręczył promesy dzielnicowym i profilaktykom społecznym za ich zaangażowanie w realizację konkursu na rzecz działań profilaktycznych w rejonach służbowych.  

Celem konkursu ogłoszonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest profesjonalizacja działań z zakresu profilaktyki społecznej w rejonach służbowych, pobudzenie inicjatywy własnej oraz realizacja złożeń programu MSWiA pn: „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Konkurs był doskonałą okazją do tego, aby policjanci, którzy na co dzień pracują w przydzielonych rejonach służbowych podjęli działania profilaktyczne w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa lub wyeliminowania problemów uciążliwych dla  lokalnej społeczności. Każdy opracowany przez dzielnicowych projekt zostanie wdrożony do realizacji od 1 kwietnia br. w określonym rejonie służbowym.  

Zaangażowanie się w działania, wykazanie się kreatywnością, pomysłowością zarówno dzielnicowych jak i profilaktyków zostało docenione i nagrodzone przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, który osobiście życzył policjantom kolejnych udanych przedsięwzięć oraz dobrego kontaktu z mieszkańcami, który jest gwarantem efektywnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa.

Autorzy zwycięskich 21 projektów prewencyjnych reprezentujący jednostki miejskie oraz powiatowe Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wezmą udział w kolejnym etapie konkursu na poziomie wojewódzkim, którego rozstrzygnięcie planowane jest w  dniach 19 - 23 marca 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia na dalszych etapach kariery zawodowej.    

Marta Mróz/IL   

 

Powrót na górę strony