KP Suchy Las

Suchy Las - „Razem Przeciwko Przemocy”

20 listopada br. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

Na dzień 19 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z czym Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.

Przygotowane przedsięwzięcia miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko zachowaniom przemocowym wobec najmłodszych, a także przemocy rówieśniczej.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Suchym Lesie w dniu 17 listopada br. w Zespole Szkół w Chludowie przeprowadzili prelekcję na temat zagadnień związanych z przemocą. Podczas zajęć policjanci w szczególności podkreślili, że nie można być obojętnym na przemoc i przekazali informacje w zakresie możliwości uzyskania pomocy od różnych instytucji i organizacji.

Mając na uwadze wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zarówno w środowisku szkolnym jak i pozaszkolnych opowiedziano o anonimowym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młdozieży (116 111).

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, wykazali się dużą wiedzą i chętnie odpowiadali na zadawane przez policjantów pytania. W celu wyrażenia braku akceptacji wobec przemocy, chętne dzieci zrobiły plakaty, które przyniosły do szkoły w dniu dzisiejszym. Najbardziej zaangażowani w działania otrzynali breloki przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

S.Stańko

Powrót na górę strony