KP Puszczykowo

PUSZCZYKOWO - "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY"

W ramach realizacji założeń projektu profilaktycznego pn. „Razem przeciwko przemocy” w dniu 20.11.2018 roku funkcjonariuszka z Komisariatu Policji w Puszczykowie przeprowadziła dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie prelekcję której tematem przewodnim były zagadnienia szeroko rozumianej przemocy.

Realizacja powyższego zagadnienia miała na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie zagadnień przemocowych. Podczas spotkania młodzieży przekazano informacje w zakresie tego czym jest przemoc, jakie zachowania wyczerpują jej znamiona, jak rozpoznawać poszczególne zachowania przemocowe oraz w jaki sposób się przed jej stosowaniem bronić.

Podczas spotkania policjantka szczegółowo omówiła poszczególne rodzaje przemocy poczynając od przemocy rówieśniczej po zagadnienia przemocy w rodzinie, przemocy psychicznej oraz cyberprzemocy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas siódmych oraz pedagog szkolny.

 

M. Trzybińska

Powrót na górę strony