KP Puszczykowo

PUSZCZYKOWO - "DWIE STRONY SIECI"

21 listopada 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie policjantka zajmująca się w Komisariacie Policji w Puszczykowie zagadnieniami profilaktyki społecznej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z uczniami klas gimnazjalnych. Celem spotkania było podniesienie świadomości uczniów w obszarze zagrożeń na jakie są narażeni podczas korzystania z sieci, a także konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania przez nich z Internetu oraz zagadnień przemocy rówieśniczej.

Podczas spotkania policjantka omówiła zagrożenia płynące z nieodpowiedniego korzystania z sieci oraz metodykę działania osób, które mogą bezprawnie wykorzystać dane zamieszczane przez młode osoby w różnych środowiskach internetowych.

Oprócz przedstawienia zagrożeń na które jest narażona młodzież korzystająca z sieci podczas prelekcji zostały omówione zasady odpowiedzialności prawnej jaką mogą ponieść także nieletni podczas niewłaściwego wykorzystania wszelkich portali społecznościowych czy komunikatorów.

Podczas pogadanki uczniowie chętnie zadawali pytania, udzielali interesujących wypowiedzi które dotyczyły powyższej problematyki. Wykazali się dużym zrozumieniem oraz empatią podczas przytaczania przykładów niestosownego zachowania się kolegów i koleżanek w stosunku do innych osób. W zajęciach uczestniczyła pedagog szkolna.

 

M. Trzybińska

Powrót na górę strony