KP Puszczykowo

PUSZCZYKOWO - INAUGURACJA XVII EDYCJI PRZEKAZANIA KAMIZELEK ODBLASKOWYCH PIERWSZOKLASISTOM

18 października 2018 ROKU na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie miała miejsce kolejna edycja przekazania kamizelek odblaskowych pierwszoklasistom. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Miasta Puszczykowa, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poznaniu, policjanci z Komisariat Policji w Puszczykowie oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a także przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej z JRG 9 w Mosinie.

Spotkanie było nie tylko okazją do przekazania uczniom klas pierwszych kamizelek odblaskowych których zakup sfinansowało Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ale także do krótkiej pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pogadankę z tym zakresie przeprowadziła policjantka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej KMP w Poznaniu - JRG 9 w Mosinie. Podczas pogadanki prelegenci zwracali uczniom uwagę na konieczność przestrzegania przepisów dotyczących ruchu pieszych oraz obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Uczniom zadawano także pytania w zakresie prawidłowego poruszania się po drogach. Jak się okazało uczniowie świetnie znali zasady przechodzenia przez przejścia dla pieszych oraz obowiązki pieszych uczestników ruchu drogowego.

Zwieńczeniem spotkania było przekazanie wszystkim uczniom kamizelek odblaskowych.

 

M. Trzybińska

Powrót na górę strony