KP Puszczykowo

PUSZCZYKOWO - ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

26 listopada 2018 roku policjantka zajmująca się w Komisariacie Policji w Puszczykowie zagadnieniami profilaktyki społecznej wspólnie z dzielnicowym przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z dziećmi w przedszkolu „Bajkowe Wzgórze”.

Podczas spotkania z najmłodszymi policjanci omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym, w szczególności zasady obowiązujące podczas przechodzenia przez jezdnię oraz edukowali najmłodszych w zakresie konieczności posiadania elementów odblaskowych jako ważnego elementu wpływającego na ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto poruszyli zagadnienie bezpiecznego zachowania najmłodszych podczas kontaktu z osobami obcymi, podczas zabawy a także
w sytuacji zagrożenia ze strony zwierząt. Na zakończenie spotkania każdy przedszkolak otrzymał od policjantów upominek w postaci elementu odblaskowego.

M. Trzybińska

Powrót na górę strony