KP Puszczykowo

Puszczykowo - „Razem Przeciwko Przemocy”

20 listopada br. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

Na dzień 19 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z czym Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.

Policjant zajmujący się w Komisariacie Policji w Puszczykowie zagadnieniami profilaktyki społecznej wspólnie z dzielnicowym w dniu 20 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko takim zachowaniom, jak również przemocy rówieśniczej.

Podczas spotkania policjanci omawiali różnego rodzaju zachowania przemocowe oraz scharakteryzowali osoby stosujące przemoc oraz ich ofiary. Wiodącym hasłem spotkania było: „Słuchaj! Patrz! Reaguj!”, dlatego też w rozmowie z dziećmi funkcjonariusze podkreślali obowiązek reagowania na każdy objaw przemocy, zwłaszcza przez świadków takiego zdarzenia.

Prelekcja miała na celu uświadomienie dzieci jak negatywnie na ich życie wpływa przemoc, w tym przemoc rówieśnicza, ale także przemoc występująca w innych środowiskach np. w domu. Adresatami pogadanki było 36 uczniów IV i V klas podstawowych.

Uczniowie zadawali pytania i dowiedzieli się jak sobie radzić z ewentualnymi przypadkami przemocy oraz kogo prosić o pomoc. Na zakończenie spotkania uczniom przekazano gadżety profilaktyczne podkreślające sprzeciw przeciwko zachowaniom przemocowym.


M.Trzybińska/S.S.

Powrót na górę strony