KP Puszczykowo

Inauguracji XVI edycji przekazania kamizelek odblaskowych pierwszoklasistom Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie

17 października br. Pani Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie, wraz z Burmistrzem Miasta Puszczykowa, przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Poznaniu, policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej - JRG 9 w Mosinie wzięła udział w XVI edycji przedsięwzięcia jakim jest przekazanie kamizelek pierwszoklasistom.

Uroczystość przekazania kamizelek uczniom pierwszych klas szkół podstawowych odbyła się w Puszczykowie na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Kasprowicza 1. Spotkanie było nie tylko okazją do przekazania uczniom kamizelek odblaskowych których zakup sfinansowało Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ale także krótkiej pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pogadankę z tym zakresie przeprowadziła policjantka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej KMP w Poznaniu - JRG 9 w Mosinie. Podczas pogadanki prelegenci zwracali uczniom uwagę na konieczność przestrzegania przepisów dotyczących ruchu pieszych oraz obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Uczniom zadawano także pytania w zakresie prawidłowego poruszania się po drogach. Jak się okazało uczniowie świetnie znali zasady przechodzenia przez przejścia dla pieszych oraz obowiązki pieszych uczestników ruchu drogowego.

Zwieńczeniem spotkania było przekazanie wszystkim uczniom kamizelek odblaskowych.

Powrót na górę strony