KP Puszczykowo

Puszczykowo - „DWIE STRONY SIECI”

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Puszczykowie w październiku br. przeprowadzili cykl spotkań dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w ramach programu prewencyjnego pn. „Dwie strony sieci”.

W dniach 17, 24 oraz 31 października br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie policjant zajmujący się w Komisariacie Policji w Puszczykowie zagadnieniami profilaktyki społecznej wspólnie z dzielnicowym przeprowadzili cykl zajęć profilaktycznych z uczniami. Ich celem było uświadomienie młodzieży na temat zagrożeń oraz konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu.

Podczas spotkań policjanci omawiali zagrożenia płynące z nieodpowiedniego korzystania
z sieci oraz osób, które mogą chcieć bezprawnie wykorzystać dane zamieszczane przez młode osoby w różnych środowiskach internetowych.

Spotkania z uczniami każdorazowo wzbogacono materiałem filmowym przedstawiającym przestępstwa najczęściej popełniane z wykorzystaniem do tego celu sieci Internet. Oprócz przedstawienia zagrożeń wynikających z działalności osób trzecich w sieci policjanci omawiali także zasady odpowiedzialności prawnej jaką mogą ponieść nieletni podczas niewłaściwego wykorzystania wszelkich portali społecznościowych czy komunikatorów.

W spotkaniach brali udział uczniowie II i III klas gimnazjalnych. Były one okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy uczniów w zakresie zagrożeń na jakie są narażone osoby korzystające z sieci, ale także nabycia przez nich umiejętności rozpoznawania znamion przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu sieci Internet.

Powrót na górę strony