KP Puszczykowo

DZIAŁANIA PREWENCYJNE „NOC STOP” W PUSZCZYKOWIE.

W ramach działań podejmowanych na rzecz ograniczenia przestępczości samochodowej 20 września br. policjanci z Komisariatu Policji w Puszczykowie przeprowadzili działania prewencyjne pn. „NOC STOP”, których głównym celem było uświadamianie właścicieli pojazdów w zakresie konieczności prawidłowego zabezpieczania pojazdów oraz zagrożeniach na jakie są oni narażeni w przypadku nie zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Działania zostały przeprowadzone na terenie miasta Puszczykowa i polegały one na przeprowadzeniu szeregu kontroli drogowych, podczas których kierowcom wręczano pakiet naklejek opracowanych w ramach akcji „NOC STOP”.

W ramach prowadzonych działań policjanci uświadamiali kierowców oraz pasażerów w zakresie zagrożeń na jakie są narażeni w związku z utrzymującym się na wysokim poziomem przestępczości samochodowej, jak i możliwościach technicznych oraz profilaktycznych zapobiegania takim negatywnym zjawiskom np.: poprzez oznaczenie własnego pojazdu naklejką „NOC STOP”. Tak oznaczony pojazd poruszający się po drodze w porze nocnej podlega szczególnej uwadze funkcjonariuszy . 

 

 

Powrót na górę strony