KP Pobiedziska

Pobiedziska – Razem Przeciwko Przemocy

Projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy obejmujący warsztaty, konkursy i spotkania w szkołach podstawowych realizowane przez policjantów miasta Poznania i powiatu poznańskiego już za nami, także w Pobiedziskach.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy wraz ze wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nawiązaniu do przypadającego na dzień 19 listopada - Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz 20 listopada -Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze komisariatów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zwrócili uwagę na istotę działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, a także podkreślili jasny sprzeciw zachowaniom przemocowym. Funkcjonariusze w szkołach podstawowych przeprowadzili prelekcje, konkursy, warsztaty mające na celu uwrażliwienie na potrzebę pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą oraz wskazania drogi uzyskania takiej pomocy.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Pobiedziskach spotkali się z uczniami klas V i VI szkół podstawowych. Uczniowie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mieli za zadanie przygotować, plakaty oraz krzyżówki na temat przemocy wobec dzieci i praw dziecka.

Dzielnicowi przeprowadzili prelekcję na temat obowiązujących przepisów, instytucji pomocowych w tym określili rolę Policji oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz ocenili przygotowane przez uczniów prace.

Powrót na górę strony