KP Murowana Goślina

Murowana Goślina - "Oznakowana Posesja"

Funkcjonariusze Komisariatu w Murowanej Goślinie przeprowadzili działania mające na celu weryfikację prawidłowości oznakowania posesji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.

W miesiącach wakacyjnych 2019 roku podczas pełnienia obowiązków służbowych funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie przeprowadzili działania prewencyjno-porządkowe mające na celu weryfikację prawidłowego oznaczenia posesji przez właścicieli budynków, administratorów, dozorców lub użytkowników. Celem działań było uzyskanie prawidłowego oznaczenia numerami porządkowymi wszystkich posesji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina co dzięki realizacji planu pod nazwą: ,,OZNAKOWANA I OŚWIETLONA POSESJA 2019” udało się. Ważnym aspektem działań było przekazywanie mieszkańcom informacji o tym, że służby ratownicze oraz porządkowe mają znacznie ułatwione zadania, gdy wiedzą pod jakim adresem się znajdują. Działania będą systematycznie powtarzane, a dzielnicowi na bieżąco informowani o nieprawidłowościach będą pukać do drzwi właścicieli i zarządców posesji z apelem prewencyjnym.

Maria Ratajczak/RL.

  • "Oznakowana Posesja"
    "Oznakowana Posesja"
  • "Oznakowana Posesja"
    "Oznakowana Posesja"
  • "Oznakowana Posesja"
    "Oznakowana Posesja"
Powrót na górę strony