KP Murowana Goślina

Murowana Goślina – „Sprzedawca na szóstkę!”

10 stycznia br. funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie przeprowadzili działania pod nazwą ,,Sprzedawca na szóstkę!", podczas których dokonali kontroli punktów handlowych na terenie gminy.

Głównym celem przeprowadzonych działań na terenie gminy Murowana Goślina przez policjantów była edukacja sprzedawców napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, aby zwracali uwagę, że dorosły wygląd klienta nie zawsze oznacza jego pełnoletniości.

Działania pn. „Sprzedawca na szóstkę” zostały przeprowadzone w dniu 10 stycznia br., podczas których funkcjonariusze Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie prowadzili akcję informacyjno-edukacyjną dla sprzedawców alkoholu. Policjanci podkreślali, że dowody osobiste są wydawane osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, stąd przy zakupie napoju alkoholowego bądź wyrobów tytoniowych istotne jest, aby zwracali uwagę na umieszczoną w tym dokumencie datę urodzenia. Ponadto zwracali uwagę na wszystkie konsekwencje wynikające z łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Celem wzmocnienia przekazu sprzedawcom wręczano broszury wyznaczające 10 warunków super sprzedawcy.

Dodatkowym celem prowadzonych działań było podkreślenie istoty właściwej postawy i reakcji dorosłych świadków sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez młodzież wraz z wzmocnieniem dezaprobaty dla tego procederu.

M.Ratajczak/S.S.

Powrót na górę strony