Mosina – Razem Przeciwko Przemocy

Projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy obejmujący warsztaty, konkursy i spotkania w szkołach podstawowych realizowane przez policjantów miasta Poznania i powiatu poznańskiego już za nami, także w Mosinie.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy wraz ze wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nawiązaniu do przypadającego na dzień 19 listopada - Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz 20 listopada -Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze komisariatów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zwrócili uwagę na istotę działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, a także podkreślili jasny sprzeciw zachowaniom przemocowym. Funkcjonariusze w szkołach podstawowych przeprowadzili prelekcje, konkursy, warsztaty mające na celu uwrażliwienie na potrzebę pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą oraz wskazania drogi uzyskania takiej pomocy.

14 listopada 2019 roku policjantka Komisariatu Policji w Mosinie wraz z Kuratorem zawodowym przy Sądzie Rejonowym w Śremie udała się do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz w Krośnie, gdzie przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat przemocy. Podczas spotkania dzieciom przedstawiono na czym polega przemoc, jakie są jej rodzaje i prawa, które nie są dobrem zbywalnym i przywileje najmłodszych jednocześnie przypominając o obowiązkach, jakie mają dorośli rodzice wobec swoich dzieci zapewniając im ochronę, opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności. Uczniowie biorący udział w prelekcji byli bardzo aktywni i przygotowani do tematu.

Celem spotkanie była zarówno zwiększenie świadomości w zakresie właściwej postawy będąc świadkiem bądź ofiarą przemocy, ale także gdzie szukać wsparcia i pomocy, przez co przypomniano o telefonie Zaufania 116 111. Dodatkowo podczas spotkania poruszono również temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń.

I.Labrzycka/S.SM

Powrót na górę strony