Mosina - Bezpieczny wypoczynek

W dniu 02.08.2019r. funkcjonariuszka Zespołu Profilaktyki Społecznej w Mosinie wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Mosinie zorganizowała spotkanie dla dzieci wypoczywających w miejscowości Dymaczewo Nowe.

W dniu 02.08.2019r. funkcjonariuszka Zespołu Profilaktyki Społecznej w Mosinie wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Mosinie zorganizowała spotkanie dla dzieci wypoczywających w miejscowości Dymaczewo Nowe przy ul. Wczasowej podczas turnusu zorganizowanego przez Mosiński Klub Żeglarski. W spotkaniu uczestniczyło 60 dzieci w wieku od 6-14 lat wraz z opiekunami. W trakcie spotkania z młodzieżą w ramach akcji pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" omówione zostały zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku nad kąpieliskami i innymi akwenami wodnymi. Ponadto funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na obowiązujące przepisy ruchu drogowego omawiając jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak również w jej obrębie. Podkreślono zasadność używania kamizelki odblaskowej przez pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym szczególnie po zmroku. Najmłodszym uczestnikom zwrócono uwagę na kwestię kontaktu z osobami obcymi. Przypomniano, że będąc w takiej sytuacji nie należy wchodzić z taką osobą w bliższy kontakt oraz przekazywać żadnych informacji. W dalszej części spotkania młodzież bardzo dobrze zaprezentowała się pod kątem wiedzy z zakresu znajomości nr. alarmowych oraz sposobu powiadamiania służb w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Dodatkowo z grupą najstarszych dzieci omówiono problematykę narkotyków i dopalaczy, a zarazem kwestie odpowiedzialności prawnej za posiadanie czy udostępnianie środków psychoaktywnych.   

Izabela Labrzycka/RL

  • Dzieci wypoczywające nad jeziorem
    Bezpieczny wypoczynek
  • Dzieci wypoczywające nad jeziorem
    Bezpieczny wypoczynek
Powrót na górę strony