Mosina - Z uczniami o zagrożeniach

20 maja br policjantka z Komisariatu Policji w Mosinie wraz z kuratorem zawodowym ds. rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Śremie w Szkole Podstawowej przeprowadzili zajęcia z uczniami w szkole.

Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rogalinku. Tematem przewodnim spotkania było hasło: Narkotyki i dopalacze zabijają.

Podczas prelekcji poruszono takie tematy jak: odpowiedzialność karna nieletnich, przemoc w szkole, cyberprzemoc oraz cyberzagrożenia.

Podczas spotkania z młodzieżą przedstawiono film pt „Dopalacze niszczą życie” oraz przypomniano zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.

Spotkanie było również okazją do przeprowadzenia rozmów z pedagogiem i psychologiem szkolnym na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Izabela Labrzycka/MT

Powrót na górę strony