Mosina - Działania "bezpieczne auto"

W związku z odnotowanymi zgłoszeniami kradzieżami i włamaniami do samochodów na terenie gminy policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Mosinie 13 maja br. przeprowadzili działania edukacyjno – informacyjne pod nazwą „Bezpieczne Auto”.

Podczas działań funkcjonariusze prowadzili rozmowy z właścicielami oraz użytkownikami pojazdów. Podczas spotkań udzielali informacji oraz porad, które mogą zapobiec ewentualnym zdarzeniom. Wskazywali także, jak należy postępować, gdy kradzież lub włamanie nastąpi.

Natomiast kierowców-seniorów dodatkowo informowali na czym polega działanie sprawców tzw.  metodą „ sztuczka  na wnuczka” oraz o metodach działania sprawców min. za kogo najczęściej podają się sprawcy i jak należy postępować przed otwarciem drzwi, gdy ktoś puka do drzwi. Udzielali rad, jak należy uniknąć zagrożeń w środkach komunikacji, podczas zakupów, na cmentarzu  lub  zatłoczonych miejscach. Seniorom przekazywali ulotki wykonane we własnym zakresie z radami dla seniorów, które mogą zapobiec przestępstwu. 

Ponadto wszystkich kierujących funkcjonariusze uczulali, aby w trakcie upałów w sezonie letnim nie pozostawiali dzieci jak i zwierząt w samochodzie. Podczas rozmów funkcjonariusze przypominali o istocie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja   Komenda” .

Podczas działań funkcjonariusze przekazywali ulotki wykonane we własnym zakresie.

Izabela Labrzycka/MT

Powrót na górę strony