KP Luboń - „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”- prelekcja w Szkole Podstawowej nr 4.

"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"- to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pn. "Narkotyki i dopalacze zabijają", która ruszyła dnia 2 kwietnia 2019r. we wszystkich jednostkach Policji w kraju.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu poruszyli również tematykę dopalaczy. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy piątej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu. Zajęcia miały na celu uświadomić młodym ludziom, że substancje psychoaktywne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia, a niebezpieczeństwo zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i nigdy nie wiadomo, jak po zażyciu zareaguje konkretny organizm. Dzięki zajęciom z policjantami uczniowie uzyskali wskazówki dotyczące unikania zagrożenia i szukania pomocy oraz zapoznali się z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne lub przejawy demoralizacji, co w znacznym stopniu wpłynie na ich bezpieczeństwo.

st.sierż. Kinga Koluszenko/RL.

Powrót na górę strony