KP Kostrzyn

Kostrzyn - „Razem Przeciwko Przemocy”

20 listopada br. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

Na dzień 19 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z czym Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.

Przygotowane przedsięwzięcia miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko zachowaniom przemocowym wobec najmłodszych, a także przemocy rówieśniczej.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kostrzynie w dniu 17 listopada br. przeprowadzili prelekcje z uczniami klas IV i V Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie poruszając zagadnienia związane z przemocą.

Jednocześnie w dniu 20 listopada br. w „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” funkcjonariusze przeprowadzili akcję informacyjną podczas, której zwrócono uwagę na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażanie jasnego sprzeciwu przeciwko zachowaniom przemocowym. Podczas akcji rozdano broszury informacyjne dla rodziców i opiekunów.

S.Stańko/K.M.

Powrót na górę strony