KP Kórnik

Kórnik - "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Funkcjonariusze KP Kórnik przeprowadzili spotkania z uczestnikami półkolonii oraz mieszkańcami Kórnika podczas, których informowali o bezpiecznym wypoczynku nad wodą, jak również przestrzegali młodzież przed zażywaniem różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, które wpływają na życie i zdrowie człowieka.

26 lipca br. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej wraz z dzielnicowymi KP w Kórniku przeprowadzili akcję informacyjno - edukacyjną pn. "Bezpiecznie nad wodą" oraz "Narkotyki i dopalacze zabijają". W ramach realizacji akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" funkcjonariusze przeprowadzili prelekcję z uczestnikami półkolonii w Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, w której wzięło udział około pięćdziesięcioro dzieci z terenu gminy Kórnik. Podczas spotkania informowano o zagrożeniach, które czyhają na osoby wypoczywające nad wodą. Ponadto  policjanci mówili o niebezpieczeństwie jakie pociąga za sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na skutki zdrowotne i prawne zażywania oraz posiadania substancji zabronionych, a w szczególności dopalaczy. Następnie funkcjonariusze udali się na plażę miejską mieszczącą się na terenie Błoni w Kórniku oraz promenadę przy jeziorze w Kórniku gdzie osobom dorosłym przypomniano o bezwzględnym zakazie spożywania alkoholu nad wodą, jak i o grożących konsekwencjach nie przestrzegania przepisów prawa. Podczas spotkań przekazywano broszury informacyjne dot. Kampanii pt. "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło przewodnie brzmi: Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" Wręczano również ulotki promujące akcję " Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".

 

Patryk Nowakowski/RL

  • Profilaktyka Kórnik
    Profilaktyka Kórnik
  • Profilaktyka Kórnik
    Profilaktyka Kórnik
Powrót na górę strony