KP Kórnik

Kórnik - „Razem Przeciwko Przemocy”

20 listopada br. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

Na dzień 19 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z czym Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.

Przygotowane przedsięwzięcia miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko zachowaniom przemocowym wobec najmłodszych, a także przemocy rówieśniczej.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku w dniu 20 listopada br. przeprowadzili prelekcje z uczniami klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej.

Podczas spotkania poruszono temat przemocy wobec dzieci – także rówieśniczej. Wspólnie z uczniami zdefiniowano pojęcie przemocy, określono jakie konkretne zachowania są przejawem przemocy, dzięki czemu uczniowie dostrzegli, że istnieje przemoc fizyczna, psychiczna, a także przemoc w świecie wirtualnym.

Uczniowie aktywnie włączyli się w dyskusję, jak może czuć się osoba dotknięta przemocą, a także jak można i jak reagować na przemoc. Szczególną uwagę zwrócono uczniom na odpowiedzialną postawę i nie bycie biernym w sytuacji kiedy jesteśmy świadkami przemocy.

S.Stańko

Powrót na górę strony