KP Dopiewo

Dopiewo – Razem Przeciwko Przemocy

Projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy obejmujący warsztaty, konkursy i spotkania w szkołach podstawowych został zrealizowany przez Komisariat Policji w Dopiewie.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy wraz ze wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nawiązaniu do przypadającego na dzień 19 listopada - Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz 20 listopada -Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze komisariatów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zwrócili uwagę na istotę działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, a także podkreślili jasny sprzeciw zachowaniom przemocowym. Funkcjonariusze w szkołach podstawowych przeprowadzili prelekcje, konkursy, warsztaty mające na celu uwrażliwienie na potrzebę pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą oraz wskazania drogi uzyskania takiej pomocy.

Komisariat Policji w Dopiewie przeprowadził kampanię informacyjną w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Dopiewo, natomiast w dniu 20 listopada br. na terenie Szkoły Podstawowej w Dopiewcu policjanci przeprowadzili prelekcje dla klas 4-8, w trakcie których omówiona została tematyka związana z przemocą.

Podstawowym zagadnieniem było omówienie informacji na temat rodzajów przemocy, w jaki sposób można być zranionym i jak nie ranić drugiej osoby, a następnie gdzie szukać pomocy. Podkreślono również często występującą w placówkach oświatowych, jak i w świecie wirtualnym - przemoc rówieśnicza. Osoby starsze mające ukończone 13 lat pouczono o odpowiedzialności karnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Należy pamiętać, że przemoc jest efektem dysfunkcyjnych zachowań człowieka i może przejawiać się w zaciszu domowym, ale także wśród rówieśników, czy w cyberprzestrzeni. Cieszymy się, że nasze coroczne działania spotykają się z pozytywnym odzewem, a przede wszystkim przeradzają się we wspólny wyraz sprzeciwu przeciwko przemocy.

Powrót na górę strony