KP Buk-Karta rowerowa

W miesiącu czerwcu br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Buku odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Szewcach, Niepruszewie i Dobieżynie, aby uczestniczyć w zorganizowanych przez szkoły egzaminach na kartę rowerową dla uczniów klasy czwartych.

Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Buku przeprowadził prelekcje z uczniami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w zakresie konieczności zapewnienia swojej widoczności na drodze, chociażby poprzez noszenie elementów odblaskowych.

Policjanci dodatkowo zostali poproszeni o uczestnictwo podczas "egzaminu" teoretycznego i praktycznego. Uczniowie po zakończeniu części teoretycznej w formie testu wiedzy przystąpili do egzaminu praktycznego. Każdy z uczniów musiał znać zasady obowiązujące na drodze oraz pamiętać o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.

Należy pamiętać, że znajomość zasad ruchu drogowego jest ważna gdyż każdy człowiek jest uczestnikiem ruchu drogowego, a najmłodsi zazwyczaj stanowią znaczną część niechronionych uczestników.

Na koniec każdy otrzymał element odblaskowy. "Egzamin" upłynął dzieciom w przyjaznej atmosferze.

M. Antkowiak/MT

 

 

Powrót na górę strony