KP Grunwald - "Narkotyki i dopalacze zabijają" - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

KP Grunwald - "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Policjantka z Komisariatu Policji Poznań Grunwald dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu przeprowadziła spotkanie z młodzieżą, na temat środków odurzających.

W Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 w Poznaniu w ramach realizacji kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pn. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło przewodnie brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, funkcjonariuszka z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań Grunwald przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych przeprowadziła spotkanie z uczestnikami turnusu dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat, na temat substancji psychoaktywnych, w tym o tak zwanych dopalaczach. W trakcie prowadzonego spotkania przekazano wiedzę z zakresu konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych oraz prawnych związanych z posiadaniem bądź zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz wskazano alternatywne sposoby zapobiegania ww. zagrożeniom. Na zakończenie wskazano instytucje pomocowe oraz udzielono informacji jak oraz gdzie należy szukać pomocy, w sytuacji gdy widzimy osobę pod  wpływem środków odurzających.

Katarzyna Grzegorek/RL.

  • Narkotyki i dopalacze zabijają
    Narkotyki i dopalacze zabijają
  • Narkotyki i dopalacze zabijają
    Narkotyki i dopalacze zabijają