KP Stare Miasto

Stare Miasto - Działania "Odpowiedzialny sprzedawca"

15 kwietnia 2019 roku policjanci z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto wspólnie z funkcjonariuszkami Zespołu Koordynacji Służb Straży Miejskiej przeprowadzili działania skierowane do właścicieli i sprzedawców w sklepach i lokalach, w których można zakupić alkohol, dotyczące eliminacji negatywnych zjawisk mających wpływ na demoralizację i przestępczość nieletnich oraz na zmianę postaw sprzedawców i właścicieli lokali w kierunku bezwzględnego przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim.

Celem działań była edukacja w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz zwrócenie uwagi sprzedawców, ale także świadków sprzedaży w lokalach, że dorosły wyglądnie oznacza dojrzałości. Działania prowadzone w ramach akcji mają zaowocować wyraźną zmianą podejścia do zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.                 

Szczególnie trudne zadanie stoi przed sprzedawcami i spoczywającej na nich odpowiedzialności oraz konsekwencji prawnej wynikającej ze sprzedaży alkoholu nieletniemu. Prawidłowa identyfikacja wieku osoby kupującej może rodzić trudności, a techniki asertywnego odmawiania często nie są najmocniejszą stroną sprzedawcy, od którego decyzji bezpośrednio zależy czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka.

Podczas trwania akcji funkcjonariusze informowali sprzedawców, że tylko dzięki szeroko zakrojonej edukacji i profilaktyki realizowanej w rejonie możliwa jest trwała zmiana postaw w kierunku bezwzględnego przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Monika Hrynko/MT

Powrót na górę strony