KP Stare Miasto

Stare Miasto - Cyberzagrożenia

20 marca br. policjantki Zespołu Profilaktyki Społecznej, Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej Miasta Poznania przeprowadzili zajęcia z uczniami klas VII-VIII w Poznańskiej Szkole Muzycznej dotyczące cyberzagrożeń.

Cyberprzemoc polega na stosowaniu przemocy poprzez: prześladowanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego jak: sms, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Wiele negatywnych zachowań, do jakich dochodzi za pośrednictwem sieci wypełnia  znamiona przestępstw z kodeksu karnego. 

Internet poza wieloma walorami edukacyjnym, informacyjnymi, rozrywkowymi jest źródłem szeregu negatywnych treści oraz nośnikiem wielu negatywnych przykładów zachowań.

Młodzieży przedstawiono najczęstsze formy cyberprzemocy, m.in.: rozsyłanie kompromitujących materiałów, szantażowanie w sieci, podszywanie się pod inna osobę, włamania na konta itp. Uczniom zaprezentowane pokaz multimedialny, przedstawiono sposoby rozpoznania i radzenia sobie ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz zaznajomiono z telefonami alarmowymi:

Nr. 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Nr.800 12 12 12 Rzecznik Praw Dziecka „Dziecięcy Telefon Zaufania”

Monika Hrynko/MT

 

 

 

 

Powrót na górę strony