KP Stare Miasto

Stare Miasto - Dwie strony sieci

1 kwietnia br. funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto przeprowadzili w Szkole Podstawowej nr 13 w Poznaniu spotkania z uczniami klas VII dotyczące cyberzagrożeń.

Cyberprzemoc polega na stosowaniu przemocy poprzez: prześladowanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego jak: sms,  e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Wiele negatywnych zachowań, do jakich dochodzi za pośrednictwem sieci wypełnia znamiona przestępstw z kodeksu karnego. 

Internet poza wieloma walorami edukacyjnym, informacyjnymi, rozrywkowymi jest źródłem szeregu negatywnych treści oraz nośnikiem wielu negatywnych przykładów zachowań.

Młodzieży przedstawiono najczęstsze formy cyberprzemocy m.in.: rozsyłanie kompromitujących materiałów, szantażowanie w sieci, podszywanie się pod inną osobę, włamania na konta itp.

Uczniom zaprezentowano pokaz multimedialny, przedstawiono sposoby rozpoznania i radzenia sobie ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz zaznajomiono z telefonami alarmowymi:

Nr 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Nr 800 12 12 12 Rzecznik Praw Dziecka „Dziecięcy Telefon Zaufania”

Monika Hrynko/MT

 

 

 

 

Powrót na górę strony