KP Stare Miasto

Stare Miasto-Dopalacze niszczą życie

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto wraz z pracownikami Straży Miejskiej przeprowadzili spotkanie z uczniami w ramach projektu "Dopalacze niszczą życie".

Policjantki Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto 4 marca br. wspólnie z dzielnicowymi oraz we współpracy z Zespołem Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej Miasta Poznania w ramach projektu „Dopalacze niszczą życie” przeprowadzili spotkanie z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 82  w Poznaniu.

Problemu  uzależnienia od środków odurzających,  psychoaktywnych lub innych środków zastępczych dotyka osób w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk. Proces rozpoczyna się zwykle od przypadkowej sytuacji , pierwszego poczęstowania czy pokusy przeżycia czegoś innego, czego konsekwencją  mogą być tragiczne w skutkach już od pierwszego razu.

Projekt  zakłada przeciwdziałanie i ograniczenie zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz kształtowanie zdolności młodzieży do samodzielnego i odpowiedzialnego wyboru pozytywnych wartości.

Przedstawiono możliwości kreowania wśród młodzieży życia wolnego od uzależnień oraz wskazywanie alternatyw dla zażywania dopalaczy.

 

Monika Hrynko

Powrót na górę strony