KP Północ

KP Północ- "Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec"

Policjanci z Komisariatu Poznań - Północ zorganizowali spotkanie w ramach projektu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”, którego głównym założeniem jest obniżenie stopnia przestępczości oraz ograniczenie zjawisk powodujących uciążliwość dla mieszkańców w życiu codziennym.

Na terenie XV Liceum Ogólnokształcącego os. Bolesława Chrobrego 107 w Poznaniu w dniu 14 października br. podkom. Norbert Świętek Zastępca Komendanta Komisariatu Poznań - Północ oraz kadra kierownicza komisariatu gościli przedstawicieli poszczególnych jednostek pomocniczych i Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Podczas wspólnej dyskusji omówiono zakres działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, szczególny nacisk nałożono na zabezpieczenie niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Dalsza współpraca międzyinstytucjonalna, której celem jest wypracowanie i wdrażanie strategii zapobiegania przestępczości pozwoli budować wzajemne zaufanie i więzi społeczne, a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Powrót na górę strony