KP Nowe Miasto

KP Nowe Miasto-"Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec"

24 listopada 2021 roku w KP Poznań Nowe Miasto odbyło się spotkanie przedstawicielami Rad Osiedli w rejonie KP Poznań Nowe Miasto w ramach programu "Bezpiecznej dzielnicy – bezpieczny mieszkaniec".

Z uwagi na pandemię wywołaną chorobą COVID-19 w kraju i koniecznością zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa wg wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracowanych wraz z Ministerstwem Zdrowia spotkanie zostało zorganizowane w formie on-line za pomocą platformy Meet-Google.

Komendant KP Poznań Nowe Miasto nadkom. Mariusz Naganowski rozpoczął spotkanie. Przywitał się z uczestnikami. Podziękował WRD oraz Straży Miejskiej za wspólne działania. Zastępca Komendanta KP Poznań Nowe Miasto nadkom. Michał Królikowski omówił formy współpracy i zasady funkcjonowania programu "Bezpieczna dzielnica- bezpieczny mieszkaniec", którego głównym celem jest rozwiązywanie problemów mieszkańców, zgodnie z kompetencjami poszczególnych instytucji, przedstawił możliwości wynikające z korzystania z platformy "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa", w związku ze zgłaszanymi zakłóceniami ładu i porządku.

Omawiane były zagadnienia ze strony Policji. Przedstawiciele Rad zgłaszali swoje postulaty, które wraz ze Strażą Miejską oraz Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu będą następnie realizowane poprzez zadaniowanie podległych policjantów.

Przedstawiciele Rad Osiedlowych wyrazili swoje zadowolenie ze współpracy z Policją i Strażą Miejską.

B. Przekota

Powrót na górę strony