KP Nowe Miasto

KP Nowe Miasto - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto w bieżącym roku szkolnym w związku z otrzymywanymi informacjami od pedagogów szkolnych dotyczącymi niewłaściwych zachowań uczniów, każdorazowo na zaproszenie dyrekcji wielokrotnie przeprowadzali spotkania z młodzieżą.

Podczas prelekcji policjanci omówili aspekty odpowiedzialności prawnej osób nieletnich związanej
m in. z niewłaściwym wykorzystywaniem wizerunku i danych osobowych, który najczęściej jest naruszany przez młodzież poprzez nagrywanie lub fotografowanie rówieśników oraz umieszczanie tych zdjęć/filmów w internecie.

Zwracali również uwagę na przestępstwa uporczywego nękania, oszustwa internetowe, podszywanie się pod inną osobę, zakładanie fałszywych profili, włamywanie się na konta czy kradzież danych lub pieniędzy.

Funkcjonariusze informowali młodzież, że sprawcy przestępstw dokonywanych za pomocą internetu
nie są ani anonimowi ani bezkarni. 

Uczestników spotkania policjanci przestrzegali, by zwracali uwagę na to, z kim nawiązują kontakt przez internet,
by nie umawiali się na spotkania z osobami obcymi bez zgody i wiedzy rodziców, a o swoich problemach rozmawiali w pierwszej kolejności z rodzicami, pedagogami oraz by nie wysyłali fotografii lub filmów ze swoim wizerunkiem.

Ponadto mundurowi poruszyli temat używek w postaci alkoholu, wyrobów tytoniowych, e- papierosów
czy dopalaczy.

 

  • Funkcjonariusze prowadzą w szkole  prelekcje z dziećmi i młodzieżą
  • Funkcjonariusze prowadzą w szkole  prelekcje z dziećmi i młodzieżą
  • Funkcjonariusze prowadzą w szkole  prelekcje z dziećmi i młodzieżą
Powrót na górę strony