KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Podczas pierwszego tygodnia nowego semestru szkolnego funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej przeprowadzili szereg spotkań z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 na ul. Leszka 42. Z najmłodszymi uczniami spotkano się osobiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podczas spotkań przypomniano najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie jako pieszy uczestnik, zagrożeniach związanych z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, właściwego zachowania się w kontaktach z  osobami obcymi oraz  bezpieczeństwa w domu.  Każdego roku  w mediach słyszymy o przypadkach utonięć osób pod lodem. Pamiętajmy, że nie ma takiego pojęcia jak bezpieczny lód, każdy lód może się pod ciężarem człowieka załamać, a  będąc w takiej wodzie mamy tylko kilka minut by ocalić swoje życie.  Dlatego szanujmy je i  samemu, czy za namową innych osób nie wchodźmy na za zamarznięte jeziora, czy stawy. Dzieciom przypomniano również numery alarmowe, tak aby wiedziały do kogo i w jaki sposób mogą zwrócić się o pomoc.

Ze starszymi klasami możliwe były spotkania w formie online podczas, których poruszono różne tematy m.in. omówiono zasady bezpiecznego korzystania z internetu, odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zagrożeń i konsekwencji jakie niosą za sobą zażywanie środków odurzających oraz scharakteryzowano proceder jakim jest handel ludźmi.

mł.asp. Barbara Przekota

 

 

 

 

 

                                                       

Powrót na górę strony