Miasto Poznań

Kolejna edycja projektu profilaktycznego „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”

W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komenda Miejska Policji w Poznaniu przystąpiła do realizacji projektu profilaktycznego pod nazwą „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”. W dniach 21-22 listopada br. policjanci komisariatów miasta Poznania i powiatu poznańskiego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas czwartych i piątych  wybranych szkół podstawowych.

Podczas warsztatów młodzi ludzie dyskutowali z funkcjonariuszami o zjawisku przemocy, wypowiadali się , jak rozumieją  jej definicję, jakie znają formy przemocy i mechanizmy jej powstawania. Razem z policjantami i nauczycielami uczniowie szukali sposobów, jak z przemocą może radzić sobie młody człowiek, w jaki sposób jej unikać, co robić, by nie stać się ofiarą, lub sprawcą przemocy. Wiele miejsca podczas zajęć poświęcono zagadnieniu reagowania na zachowania przemocowe. Uczulano młodzież, by nie pozostawać obojętnym, gdy jest się świadkiem przemocy, by w miarę własnych możliwości i dostępnych środków  reagować na przemoc, czy to poprzez doraźne udzielenie pomocy, wsparcie, czy też przez informowanie odpowiednich instytucji. W trakcie warsztatów policjanci wskazywali uczniom, gdzie i do kogo mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji gdy sami doświadczają przemocy, lub są jej świadkami.

Powrót na górę strony