Miasto Poznań

KMP Poznań - „Od pewnego czasu mieszkańcy Poznania mogą czuć się jeszcze bezpieczniej!”

W recepcji budynku Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto przy ul. Polanka oraz Komisariacie Policji Poznań Stare Miasto przy ul. Al. Marcinkowskiego umieszczono do dyspozycji mieszkańców urządzenia ratujące życie w postaci automatycznych zewnętrznych defibrylatorów AED.

Defibrylator AED jest ogólnodostępnym urządzeniem ratującym życie w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. AED analizuje rytm pracy serca osoby poszkodowanej i  podejmuje decyzję o tym, czy konieczne jest wykonanie defibrylacji przywracającej prawidłowy rytm serca. Istotne w przypadku zatrzymania krążenia jest rozpoznanie sytuacji, wezwanie profesjonalnej pomocy, podjęcie natychmiastowych działań oraz wczesne podłączenie defibrylatora AED. Opisane czynności wdrożone w krótkim czasie przez świadków zdarzenia znacznie podnoszą szanse na przeżycie i powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osoby poszkodowanej. 

W ramach doskonalenia zawodowego ratownik medyczny z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadził zajęcia z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem defibrylatora AED u osób dorosłych. W zajęciach wzięli udział pracownicy recepcji oraz funkcjonariusze dyżurni obu komisariatów. Dzięki zaangażowaniu policjantów oraz pracowników cywilnych biorących udział w szkoleniach mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej oraz przez całą dobę liczyć na ich profesjonalną pomoc.

Poznańska policja posiada defibrylatory AED w następujących lokalizacjach:

- Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2,

- Komisariat Policji Poznań Stare Miasto w Poznaniu, ul. Al. Marcinkowskiego 31,

- Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto w Poznaniu, ul. Polanka 24,

- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Odział Prewencji Policji, ul. Taborowa 22,

- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2A.

 

Krzysztof Lis/RL

  • I pomoc
    I pomoc
  • I pomoc
    I pomoc
  • I pomoc
    I pomoc
Powrót na górę strony