Miasto Poznań

KMP Poznań - z wizytą w Towarzystwie Osób Niesłyszących "TON"

W dniu 7.11.2019r. w Towarzystwie Osób Niesłyszących „TON” funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadził spotkanie o charakterze prewencyjno – edukacyjnym, które było skierowane do osób głuchych i słabosłyszących.

Sytuacja osób głuchych i słabosłyszących w Polsce jest bardzo trudna. Osoby te pomimo tego, że są sprawne fizycznie, aktywne życiowo zmagają się z wieloma trudnościami, które rzutują na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Problematyka osób głuchych do tej pory była spychana na margines, a przecież osoby głuche lub słabosłyszące są pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju, mają potrzeby i oczekiwania takie same jak osoby słyszące. Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wyszedł z inicjatywą edukacyjną skierowaną właśnie do osób głuchych i słabosłyszących. Podczas wizyty w TONIE policjant omówił propozycje zmian w zakresie ruchu drogowego. Najwięcej wątpliwości i pytań zrodziło się podczas omawiania sposobu zachowania się podczas kontroli pojazdu oraz kierującego. Wątpliwości wynikały z faktu, że jedynym sposobem porozumiewania się osoby głuchej są dłonie i wykonywane za ich pomocą gesty. Nowelizacja przepisów zakłada, że podczas kontroli w ruchu drogowym dłonie powinny pozostać na kole kierownicy, tak aby widział je funkcjonariusz policji. Jest to element wzajemnego bezpieczeństwa zarówno policjanta jak osoby kontrolowanej.

W oparciu o wypracowany schemat Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie opracował specjalną broszurę, którą osoba z dysfunkcją słuchu pokazuje podczas kontroli drogowej. Broszura ta ułatwia komunikację pomiędzy policjantem, a osobą kontrolowaną. Podczas spotkania wykorzystano specjalnie opracowany do tego celu materiał, ponadto uczestnicy spotkania brali udział w przygotowanych scenkach rodzajowych obrazujących omawiane sytuacje.

Bliski kontakt z policjantem nie powinien nastręczać powodów do stresu, dlatego też Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zdecydował o przygotowaniu spotkania skierowanego właśnie do osób z dysfunkcją słuchu. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem planowana jest kolejna wizyta policjanta w Towarzystwie TON”.

mł. asp. Rafał Lipczewski

 

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/informacje/dla-policjantow/213230,Folder-quotJestem-Gluchy-aquot.html

 

 

  • Wizyta w "TON"
    Wizyta w "TON"
  • Wizyta w "TON"
    Wizyta w "TON"
  • Wizyta w "TON"
    Wizyta w "TON"

Film Film PZG

Opis filmu: Film PZG

Pobierz plik Film PZG (format mp4 - rozmiar 46.78 MB)

Powrót na górę strony