Debaty Społeczne

Poznań - Debata społeczna

Komenda Miejska Policji w Poznaniu w dniu 12 grudnia br. zorganizowała debatę społeczną pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Głównym celem debaty były rozmowy z mieszkańcami miasta Poznania na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

12 grudnia br. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz był gospodarzem debaty społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta w Poznaniu.

W debacie uczestniczył przedstawiciel Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mariusz Wiśniewski, Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania Pan Waldemar Matuszewski, Miejski Inżynier Ruchu Drogowego Pan Łukasz Dondajewski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu Pan Krzysztof Olejniczak,  przedstawiciele administracji oraz mieszkańcy.

Celem spotkania było zaktywizowanie miejscowej społeczności do współpracy z instytucjami działającym na rzecz bezpieczeństwa w procesie budowania lokalnego systemu bezpieczeństwa.

Na wstępie spotkania Pani Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu kom. Małgorzata Trzybińska przedstawiła stan poczucia bezpieczeństwa na podstawie zgłoszeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, omówiła możliwości aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Podsumowując wystąpienie odniosła się do realizowanych na terenie miasta Poznania przedsięwzięć profilaktycznych, co była znakomitą okazją do podziękowania Radnym Osiedlowym za zaangażowanie i współpracę w ramach projektu pn. „Bezpieczna dzielnica – Bezpieczny mieszkaniec”.

W dalszej części głos zabrał Pan Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu kom. Przemysław Kusik, który odniósł się do obecnej sytuacji bezpieczeństwa na drodze oraz postulatów poruszonych w ubiegłym tygodniu.

Po wystąpieniach i podziękowaniach nadszedł czas wspólnego debatowania, który cieszył się dużą aktywnością mieszkańców poprzez zadawane pytania i przedstawione wątpliwości. Obecni na debacie mieszkańcy zgłaszali w większości problemy dotyczące sytuacji nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz wskazywali na błędne rozwiązania infrastruktury drogowej.

Na zakończenie debaty, podsumowano spotkanie, a policjanci podkreślili, że aspekty poruszane przez mieszkańców będą dla nich ważną wskazówką do dalszego działania.

 

 

Zgłoszone podczas debaty postulaty

 

 

 

Pliki do pobrania

  • 450.91 KB
Powrót na górę strony