Kierownictwo KMP w Poznaniu - Kierownictwo KMP - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Kierownictwo KMP

Kierownictwo KMP w Poznaniu

Kierownictwo

Komendy Miejskiej Policji

w Poznaniu

______________________________ 

 
 
insp. Robert Kasprzyk
 
Komendant Miejski Policji w Poznaniu
 
 
 
 
nadkom. Leszek Steinitz
 
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
 
 
 
                                                             

podinsp. Tomasz Barłożek

 Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu 

 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

 ul. Szylinga 2

60-787 Poznań