Poznańska Policja

Poznań - Policjanci kontrolowali samochody do nauki jazdy

Policjanci z poznańskiej drogówki prowadzili działania kontrolne samochodów nauki jazdy. Sprawdzali dokładnie zarówno wymagane przepisami dokumenty, które powinien posiadać instruktor, jak również stan techniczny i wyposażenie pojazdów.

11 lipca br. roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu przeprowadzili działania kontrolne pn. ,,NAUKA JAZDY”. Podczas działań, kontrola obejmowała między innymi sprawdzenie posiadanych przez instruktorów dokumentów, uprawniających do prowadzenia kursów nauki jazdy, a także kontrola dokumentów ze zwróceniem uwagi na prawidłowość wpisów, przestrzegania terminów badań technicznych. Funkcjonariusze szczegółowo sprawdzali również stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, oznakowanie pojazdu oraz stan trzeźwości kierujących i instruktorów. Celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg oraz prawidłowości świadczenia usług nauki jazdy na terenie miasta Poznania.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu podczas prowadzonych działań skontrolowali 24 pojazdy należące do Ośrodka Szkolenia Kierowców. Nie stwierdzili żadnych uchybień. 

Aleksandra Tomczyk/MŚ

Powrót na górę strony