Poznańska Policja

Poznań - Działania NURD - podsumowanie pierwszego dnia

Co czwarta osoba, która ginie na drogach to pieszy. 28 czerwca br. był pierwszym dniem, kolejnej edycji policyjnej akcji NURD – czyli działań ukierunkowanych na Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Wzajemna korelacja między pieszymi, rowerzystami i kierowcami, wzajemny szacunek i przestrzeganie przepisów, mają ogromny wpływ na wspólne bezpieczeństwo na drogach. Poniżej prezentujemy efekty pracy policjantów pierwszego dnia.

Podczas całego dnia, 110 policjantów skontrolowało 85 pojazdów i ujawniło 56 wykroczeń. Cały czas dominują niebezpieczne zachowania kierowców wobec rowerzystów i pieszych, a także niewłaściwe korzystanie z rowerów, czyli jazda po chodniku, mimo wyznaczonych ścieżek rowerowych i przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Policyjne apele o rozwagę i przestrzeganie przepisów, cały czas są aktualne.

Poniżej prezentujemy szczegółowe dane.

Maciej Święcichowski

Powrót na górę strony