Poznańska Policja

Poznań - Zmiany w kierownictwie poznańskiej Policji

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka, na której wręczono rozkazy personalne powierzające obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Adamowi Kachlowi oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu kom. Piotrowi Gruszce.

22 czerwca br. na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka. W obecności p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki zostały odczytane rozkazy o powierzeniu obowiązków Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Adamowi Kachlowi oraz powierzenia obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu kom. Piotrowi Gruszce. W uroczystości udział wział również Zastępca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Dodatkowo podczas tej uroczystości Komendant Miejski Policji w Poznaniu mł. insp. Maciej Nestoruk w imieniu własnym i kadry kierowniczej poznańskiej Policji, podziękował swojemu dotychczasowemu I Zastępcy – mł. insp. Rafałowi Pawłowskiemu za dotychczasową współpracę i pogratulował objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Komendant Mąka wyraził przekonanie, że nowo powołani komendanci, jako doświadczeni oficerowie, poradzą sobie na nowych stanowiskach w realizacji zadań służbowych.

Maciej Święcichowski

Powrót na górę strony