Niebieska Linia

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" prowadzone przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia"

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawisk i sposobów

przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez telefon:


800 120 002  

 

 

 

 

Powrót na górę strony