DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Debata społeczna

Data publikacji 19.09.2022

Komenda Miejska Policji w Poznaniu w dniu 14 września br. zorganizowała debatę społeczną pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Głównym celem debaty były rozmowy z mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

14 września br. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu podinsp. Leszek Steinitz był gospodarzem debaty społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbyła się w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Przeźmierowie.

W debacie uczestniczył przedstawiciel Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Piotr Kaczmarek,  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz pełniąca obowiązki Komendanta Straży Gminnej Magdalena Kula. Wspomniane osoby wraz z Komendantami wzięli aktywny udział w dyskusji z mieszkańcami.

Celem spotkania było zaktywizowanie miejscowej społeczności do współpracy z instytucjami działającym na rzecz bezpieczeństwa w procesie budowania lokalnego systemu bezpieczeństwa.
Na wstępie spotkania Pan Komendant Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym kom. Janusz Borowiak przedstawił stan poczucia bezpieczeństwa, zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, a także omówił strukturę jednostki i zobrazował wybrane działania profilaktyczne.

Gospodarze spotkania, jak i zaproszeni goście podkreślili znaczenie wymiany informacji o występujących problemach i zagrożeniach. Obecni na debacie mieszkańcy zgłaszali w większości problemy dotyczące sytuacji nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zakłócania porządku publicznego.

Na zakończenie debaty, podsumowano spotkanie, a policjanci podkreślili, że aspekty poruszane przez mieszkańców będą dla nich ważną wskazówką do dalszego działania.

Powrót na górę strony